Tên tác phẩm: Tri Ân

Kích thướt: 30x60 cm

Giá: liên hệ